WSTĘP: Informacje pomagające zrozumieć Bhagavadgitę

ROZDZIAŁ I: Obserwacja wojsk na Polu Bitewnym Kuruksetra

ROZDZIAŁ II: Treść Gity w skrócie

ROZDZIAŁ III: Karma-yoga

ROZDZIAŁ IV: Wiedza Transcendentalna

ROZDZIAŁ V: Karma-yoga – Działanie w Świadomości Krsny

ROZDZIAŁ VI: Dhyana-yoga

ROZDZIAŁ VII: Wiedza o Absolucie

ROZDZIAŁ VIII: Osiąganie Najwyższego

ROZDZIAŁ IX: Wiedza Najbardziej Poufna

ROZDZIAŁ X: Bogactwa Absolutu

ROZDZIAŁ XI: Forma Kosmiczna

ROZDZIAŁ XII: Służba Oddania

ROZDZIAŁ XIII: Natura, Podmiot Radości i Świadomość

ROZDZIAŁ XIV: Trzy Siły Natury Materialnej

ROZDZIAŁ XV: Yoga Najwyższej Osoby

ROZDZIAŁ XVI: Natury Boskie i Demoniczne

ROZDZIAŁ XVII: Rodzaje Wiary

ROZDZIAŁ XVIII: Doskonałość Wyrzeczenia