I w obecności Bhismy, Drony i wszystkich pozostałych władców świata, Pan rzekł: Spójrz no Partho na wszystkich Kaurawów, którzy zgromadzili się tutaj.

Jako Dusza Najwyższa każdej żywej istoty, Pan Krsna doskonale wiedział. co się dzieje w umyśle Arjuny. Użycie słowa Hrsikeśa w tym kontekście oznacza, iż wie On o wszystkim. Podobnie znaczące jest, odniesione do Arjuny, słowo Partha, czyli syn Kunti albo inaczej Prthy. Jako przyjaciel Arjuny, Krsna chciał poinformować go, że zgodził się być jego woźnicą dlatego, że był on synem Prthy, siostry Jego własnego ojca, Vasudevy. Ale co Krsna miał na myśli, gdy kazał mu spojrzeć na Kaurawów? Czy Arjuna chciał już tutaj powstrzymać się od walki? Krsna nigdy nie spodziewał się tego po synu Swojej ciotki Prthy. W ten sposób, przyjaźnie żartując, Pan odsłonił myśli Arjuny.

***

Poprzedni werset:
1.24 Sanjaya rzekł: O potomku Bharaty, wysłuchawszy

Natępny werset:
1.26 Z miejsca pomiędzy obu armiami Arjuna mógł