werset-02-2

Najwyższa Osoba Boga rzekł: Mój drogi Arjuno, jak to się stało, że opadły cię te nieczyste myśli? Nie przystoją one człowiekowi, który zna prawdziwą wartość życia. Nie prowadzą one na wyższe planety, ale do utraty czci.

Krsna i Najwyższa Osoba Boga są jednym i tym samym, dlatego poprzez całą Gitę Pan Krsna tytułowany jest 'Bhagavan'. Realizacja Bhagavana jest najwyższą realizacją Absolutnej Prawdy. Prawda Absolutna realizowana jest w trzech fazach poznania: mianowicie, jako

Brahman, czyli wszechprzenikający duch;

Paramatma, czyli zlokalizowany aspekt Najwyższego w sercu wszystkich żywych istot i

Bhagavan, czyli Najwyższa Osoba Boga – Pan Krsna.

Koncepcja Prawdy Absolutnej została wytłumaczona w Śrimad-Bhagavatam (1.2.11) w ten sposób:

vadanti tat tattva-vidas tattvam yaj jnanam advayam

brahmeti paramatmeti bhagavan iti śabdyate

'Znawca Prawdy Absolutnej realizuje Ją w trzech fazach poznania, i wszystkie one są tożsame. Te trzy fazy Absolutnej Prawdy wyrażone są jako: Brahman, Paramatma i Bhagavan.'

Te trzy boskie aspekty można wytłumaczyć na przykładzie słońca, które również posiada trzy różne aspekty, mianowicie: blask słoneczny, powierzchnia słoneczna i sama planeta słońce. Kto zajmuje się poznaniem tylko promieni słonecznych, ten jest studentem początkującym. Bardziej zaawansowanym jest ten, kto poznaje powierzchnię słoneczną. Jednak najwyższą jest osoba, która może wniknąć w samą planetę słoneczną. Zwykłych studentów, których zadowala poznanie samych promieni słonecznych – ich powszechnej przenikliwości i oślepiającego blasku ich bezosobowej istoty – można porównać do tych, którzy są w stanie zrealizować tylko cechę Brahmana w Absolutnej Prawdzie. Student, który zrobił dalszy postęp, może poznać tarczę słoneczną, co porównywane jest do poznania cechy Paramatmy w Absolutnej Prawdzie. Natomiast student, który jest w stanie wniknąć do serca planety słonecznej, porównywany jest do tych, którzy realizują osobowe cechy Najwyższej Prawdy Absolutnej. Zatem bhaktowie, czyli transcendentaliści, którzy zrealizowali cechę Bhagavana w Absolutnej Prawdzie, są najwyższymi transcendentalistami, mimo iż wszyscy studenci zajmujący się poznaniem Prawdy Absolutnej studiują ten sam przedmiot. Blask słoneczny, tarcza słoneczna i procesy odbywające się wewnątrz planety słonecznej nie mogą zostać oddzielone od siebie, jednak studenci tych trzech różnych faz nie są studentami tej samej kategorii.

Słowo sanskryckie bhagavan zostało wytłumaczone przez wielki autorytet, Paraśarę Muniego, ojca Vyasadevy.

Bhagavanem nazywana jest Najwyższa Osoba, który posiada:

wszelkie bogactwa,

wszelką siłę,

wszelką sławę,

wszelkie piękno,

wszelką wiedzę i

wszelkie wyrzeczenie.

Jest wiele osób, które są bardzo bogate, bardzo silne, bardzo piękne, bardzo sławne, bardzo wykształcone i wolne od przywiązań, ale nikt nie może twierdzić, iż posiada wszelkie bogactwa, wszelką siłę itd., niepodzielnie. Tylko Krsna może to Sobie przypisać, jako że On jest Najwyższą Osobą Boga. Żadna żywa istota, włącznie z Brahmą, Panem Śivą czy Narayanem, nie może posiadać wszystkich tych przymiotów w pełni, tak jak posiada je Krsna. Dlatego sam Pan Brahma w Brahma-samhicie wnioskuje, że Pan Krsna jest Najwyższą Osobą Boga. Nikt nie jest Mu równy ani też nikt Go nie przewyższa. On jest pierwotnym Panem, czyli Bhagavanem, znanym jako Govinda, i On jest najwyższą przyczyną wszystkich przyczyn.

iśvarah paramah krsnah sac-cid-ananda-vigrahah

anadir adir govindah sarva-karana-karanam

'Jest wiele osób posiadających cechy Bhagavana, lecz Krsna jest najwyższym, gdyż nikt nie jest w stanie Go przewyższyć. On jest Najwyższą Osobą, a Jego ciało jest wieczne, pełne wiedzy i szczęścia. On jest pierwotnym Panem Govindą i przyczyną wszystkich przyczyn.' (Brahma-samhita 5.l)

W Bhagavatam znajduje się wykaz wielu inkarnacji Najwyższej Osoby Boga, ale Krsna opisany został jako oryginalny Osoba Boga, źródło wielu, wielu inkarnacji i Osób Boga:

ete camśa-kalah pumsah krsnas tu bhagavan svayam

indrari-vyakulam lokam mrdayanti yuge yuge

'Wszystkie inkarnacje Osoby Boga podane tutaj są albo pełnymi ekspansjami, albo częściami pełnych ekspansji Najwyższej Osoby Boga, lecz Krsna jest Samym Najwyższą Osobą Boga.' (Bhag. 1.3.28)

Zatem Krsna jest oryginalną Najwyższą Osobą Boga, Prawdą Absolutną, źródłem zarówno Duszy Najwyższej, jak i bezosobowego Brahmana.

Rozpacz Arjuny z powodu jego krewnych w obecności Najwyższej Osoby Boga jest z pewnością nie na miejscu i dlatego Krsna wyraził Swoje zdumienie słowem kutah, 'skąd'. Takich nieczystości nigdy nie spodziewano się po osobie należącej do cywilizowanej klasy ludzi, znanej pod nazwą Aryan. Słowo Aryan odnosi się do osób, które znają wartość życia i posiadają cywilizację opartą na realizacji duchowej. Osoby kierujące się materialną koncepcją życia nie wiedzą, że celem życia jest zrealizowanie Prawdy Absolutnej, Visnu, czyli Bhagavana. Urzeczone zewnętrznymi cechami świata materialnego nie wiedzą, czym jest wyzwolenie. Osoby, które nie posiadają wiedzy o wyzwoleniu z niewoli materialnej, nazywane są nie-Aryanami. Mimo iż Arjuna był ksatriyą, uchylał się od swoich obowiązków, odmawiając walki. Ten akt tchórzostwa opisany został jako niestosowny dla Aryan. Takie uchylanie się od obowiązku nie pomaga w uczynieniu postępów w życiu duchowym, nie daje nawet szansy na zdobycie sławy w tym świecie. Pan Krsna nie pochwalił tak zwanego współczucia Arjuny dla jego krewnych.

***

Poprzedni werset:
2.01 Sanjaya rzekł: Widząc Arjunę przepełnionego

Natępny werset:
2.03 O synu Prthy, nie poddawaj się tej hańbiącej