werset-02-34

Ludzie zawsze będą mówili o twojej hańbie, a dla tego, kogo darzono szacunkiem, niesława gorsza jest od śmierci.

Pan Krsna – zarówno jako filozof, jak i przyjaciel Arjuny jednoznacznie osądza decyzję opuszczenia pola walki przez Arjunę. Pan mówi: 'Arjuno, jeśli opuścisz pole walki jeszcze przed rozpoczęciem się bitwy, ludzie nazwą cię tchórzem. Nawet jeżeli nie dbasz o złą sławę, ale pragniesz w ten sposób uratować swoje życie, to Ja radzę ci, abyś lepiej zginął w walce. Dla człowieka tak szanowanego jak ty, zła sława gorsza jest od śmierci. Nie powinieneś zatem uciekać w obawie o swoje życie: już lepiej jest zginąć w walce. To ocali cię od złej sławy z powodu zmarnowania Mojej przyjaźni i od utraty prestiżu w społeczeństwie.'

Ostateczne orzeczenie Pana jest więc takie: lepiej by Arjuna zginął, niż wycofał się.

***

Poprzedni werset:
2.33 Jeśli jednak nie spełnisz swego

Natępny werset:
2.35 Wielcy wodzowie, którzy wysoko cenili twoje imię