werset-02-35

Wielcy wodzowie, którzy wysoko cenili twoje imię i sławę, pomyślą, że opuściłeś pole walki powodowany strachem jedynie. W ten sposób stracą swoje wysokie mniemanie o tobie.

Krsna kontynuuje pouczanie Arjuny: ‚Nie myśl, że tak wielcy wodzowie jak Duryodhana, Karna i inni, będą uważali, że opuściłeś pole walki z powodu współczucia dla swoich braci i dziadka. Pomyślą, że zbiegłeś ze strachu o swoje własne życie. I w ten sposób stracą swoje wysokie mniemanie o tobie.’

***

Poprzedni werset:
2.34 Ludzie zawsze będą mówili o twojej hańbie

Natępny werset:
2.36 Twoi wrogowie rzucą na cię obelgi