werset-02-41

O ukochane dziecię Kuru, ci, którzy podążają tą ścieżka są wytrwali w dążeniu do celu i cel ich jeden jest. Zaś rozproszona jest inteligencja tych, którzy nie mają stanowczości.

Silna wiara w to, że poprzez świadomość Krsny osiągnie się najwyższą doskonałość życia, nazywana jest inteligencją vyavasayatmika. Caitanya-caritamrta (Madhya 22.62) oznajmia:

‚śraddha’-śabde –- viśvasa kahe sudrdha niścaya
krsne bhakti kaile sarva-karma krta haya

Wiara oznacza niezachwianą ufność w coś wzniosłego. Ten, kto jest zaangażowany w obowiązki w świadomości Krsny, nie musi już działać w zależności od tego świata materialnego, uwolniony jest od zobowiązań wobec tradycji rodzinnej, ludzkości czy też narodu. Czynności spełniane dla korzyści materialnej są działaniami, które mają swe źródło w reakcjach na dobre lub złe uczynki przeszłego życia. Kiedy ktoś posiada rozbudzoną świadomość Krsny, nie potrzebuje już dłużej ubiegać się o dobre wyniki swojej pracy. Wszystkie czynności osoby świadomej Krsny znajdują się na planie absolutnym, jako że nie podlegają one już dłużej dualizmom, takim jak dobro czy zło. Najwyższą doskonałością świadomości Krsny jest wyrzeczenie się materialnej koncepcji życia. Stan ten jest automatycznie osiągany wraz z postępem w świadomości Krsny.

Śmiały cel osoby w świadomości Krsny oparty jest na wiedzy. Vasudevah sarvam iti sa mahatma su-durlabhah: osoba świadoma Krsny jest tą rzadką, dobrą duszą, która wie, że Vasudeva, czyli Krsna, jest źródłem wszystkich zamanifestowanych przyczyn. Tak jak podlewając korzeń drzewa automatycznie dostarczamy wodę liściom i gałęziom tego drzewa, tak w świadomości Krsny można pełnić najwyższą służbę dla każdego – mianowicie dla siebie, rodziny, społeczeństwa, kraju, ludzkości itd. Jeśli Krsna jest usatysfakcjonowany czyimś postępowaniem, wtedy zadowalany jest każdy.

Służba w świadomości Krsny jest jednak najlepiej pełniona pod wprawnym przewodnictwem mistrza duchowego, będącego bona fide reprezentantem Krsny. Mistrz taki zna naturę ucznia i może prowadzić go do działania w świadomości Krsny. Aby być więc sprawnym w świadomości Krsny, należy być posłusznym reprezentantowi Pana i postępować wiernie według jego wskazówek. Polecenia bona fide mistrza duchowego należy uważać za swoją życiową misję. Śrila Viśvanatha Cakravarti Thakura poucza nas w swoich słynnych modlitwach do mistrza duchowego:

yasya prasadad bhagavat-prasado
yasyaprasadan na gatih kuto ‚pi
dhyayan stuvams tasya yaśas tri-sandhyam
vande guroh śri-caranaravindam

‚Najwyższą Osobę Boga można zadowolić przez zadowalanie mistrza duchowego. A nie zadowoliwszy mistrza duchowego, nie można wznieść się do poziomu świadomości Krsny. Dlatego też powinienem zawsze pamiętać mojego mistrza duchowego, przynajmniej trzy razy dziennie modląc się o jego łaskę i składając pokłony jego lotosowym stopom.’

Cały proces polega jednakże na doskonałej wiedzy o duszy, poza koncepcją ciała – wiedzy nie teoretycznej, ale praktycznej, kiedy niemożliwym staje się już zadowalanie zmysłów, przejawiające się w pracy dla zysków. Kto bowiem nie jest stanowczy w swoim umyśle, ten bywa rozpraszany przez różnego rodzaju czynności tego typu.

***

Poprzedni werset:
2.40 W wysiłku tym nie ma żadnego ubytku ani straty

Natępny werset:
2.42-43 Ubodzy w wiedzę bardzo przywiązani są