werset-02-44

W umysłach tych, którzy zbyt przywiązani są do radości zmysłowych i bogactw materialnych, i których oszałamiają te rzeczy, nie powstaje stanowcze postanowienie pełnienia służby dla Najwyższego Pana.

Samadhi oznacza 'niewzruszony umysł'. Słownik wedyjski Nirukti, mówi, samyag adhiyate 'sminn atma-tattva-yatha-tmyam: 'Kiedy umysł skoncentrowany jest na poznaniu duszy, jest on w samadhi.' Samadhi nigdy nie jest możliwe dla osób zainteresowanych materialnymi radościami zmysłowymi ani dla tych, których oszałamiają takie krótkotrwałe rzeczy. Są oni mniej lub bardziej dyskwalifikowani przez działanie energii materialnej.

***

Poprzedni werset:
2.42-43 Ubodzy w wiedzę bardzo przywiązani są

Natępny werset:
2.45 Vedy zajmują się głównie trzema gunami natury