werset-02-48

Bądź zrównoważony w wypełnianiu swego obowiązku i pozbądź się wszelkiego przywiązania do sukcesu i niepowodzenia. Taki spokój umysłu nazywany jest yogą.

Krsna mówi Arjunie, że powinien działać w yodze. A czym jest ta yoga? Yoga oznacza koncentrację umysłu na Najwyższym, przez ciągłe kontrolowanie zawsze niespokojnych zmysłów. A kto jest Najwyższym? Najwyższym jest Pan. I ponieważ On Sam mówi Arjunie, aby walczył, Arjuna nie ma nic wspólnego z rezultatem walki. Zysk czy zwycięstwo są sprawą Krsny, Arjuna jedynie otrzymał radę, a by działać zgodnie z poleceniem Krsny. Wypełnianie poleceń Krsny jest prawdziwą yogą, i to praktykuje się w procesie nazywanym świadomością Krsny. Jedynie dzięki świadomości Krsny można uwolnić się od poczucia własności. Należy zostać sługą Krsny albo sługą sługi Krsny. Jest to prawidłowy sposób wypełniania obowiązków w świadomości Krsny i samo to może pomóc działać w yodze.

Arjuna jest ksatriyą i jako taki uczestniczy on w instytucji varnaśrama-dharma. W Visnu Puranie jest powiedziane, że całym celem varnaśrama-dharmy jest zadowalanie Visnu. Nikt nie powinien zadowalać siebie samego, co jest regułą w świecie materialnym, ale należy zawsze działać dla zadowolenia Krsny. Dopóki więc nie zadowala się Krsny, nie można prawidłowo przestrzegać zasad varnaśrama-dharmy. Pośrednio Arjuna otrzymał radę, aby postąpił zgodnie z poleceniem Krsny.

***

Poprzedni werset:
2.47 Masz prawo do wykonywania swoich przypisanych

Natępny werset:
2.49 O Dhananjayo, pełniąc służbę oddania wyrzeknij się