werset-02-53

Kiedy umysł nie jest już dłużej niepokojony przez kwiecisty język Ved i pozostaje niewzruszony w transie samorealizacji, wtedy osiąga się boską świadomość.

Powiedzenie, że ktoś jest w samadhi oznacza, że całkowicie zrealizował on świadomość Krsny; to znaczy, że osoba w pełnym samadhi zrealizowała Brahmana, Paramatmę i Bhagavana. Najwyższą doskonałością samorealizacji jest zrozumienie, iż jest się wiecznym sługą Krsny, i że jedynym interesem żywej istoty jest wypełnianie obowiązków w świadomości Krsny. Osoba świadoma Krsny, czyli niezachwiany wielbiciel Pana, nie powinien być niepokojony przez kwiecisty język Ved ani angażować się w czynności mające na celu osiągnięcie promocji na planety niebiańskie. W świadomości Krsny nawiązuje się bezpośredni związek z Krsną, i w ten sposób; w tym transcendentalnym stanie, można zrozumieć wszystkie instrukcje pochodzące od Krsny. Przez takie działanie niewątpliwie osiąga się rezultaty i ostateczną wiedzę. Należy tylko wypełniać polecenia Krsny albo Jego reprezentanta, mistrza duchowego.

***

Poprzedni werset:
2.52 Kiedy zaś inteligencja twoja wydostanie się

Natępny werset:
2.54 Arjuna rzekł: O Krsno, jakie symptomy wykazuje