werset-02-57

Kto w tym materialnym świecie pozostaje niewzruszonym wobec spotykającego go dobra i zła, nie wychwalając go ani też nie okazując wzgardy, ten mocno usytuowany jest w doskonałej wiedzy.

W świecie materialnym zawsze mają miejsce jakieś przewroty i wstrząsy, które mogą być dobre albo złe. Osobę umocnioną w świadomości Krsny nie podniecają jednakże takie materialne przemiany. Pozostaje ona niewzruszona zarówno wobec dobra, jak i zła. Dopóki przebywamy w tym świecie materialnym, będziemy zawsze spotykali się z dobrem i złem, jako że świat ten pełen jest dualizmów. Ale osobę mocną w świadomości Krsny nie wzruszają ani dobre, ani złe wydarzenia, ponieważ jest ona po prostu zainteresowana Krsną, który jest wszelkim dobrem absolutnym. Taka świadomość Krsny sytuuje tę osobę w doskonałej, transcendentalnej pozycji, nazywanej fachowo samadhi.

***

Poprzedni werset:
2.56 Czyj umysł pozostaje niewzruszonym nawet wobec

Natępny werset:
2.58 Kto jest w stanie powstrzymać swoje zmysły