Jest to sposób duchowego i boskiego życia, po osiągnięciu którego człowiek nie jest już dłużej wprowadzany w błąd. Osiągnąwszy ten stan, nawet w godzinie śmierci, można wejść w królestwo Boga.

Świadomość Krsny albo egzystencję duchową można osiągnąć od razu, w ciągu jednej sekundy – albo można nie osiągnąć takiego stanu nawet po milionowych narodzinach. Jest to tylko kwestia zrozumienia i przyjęcia faktu. Khatvanga Maharaja osiągnął ten stan życia przez podporządkowanie się Krsnie na kilka minut przed śmiercią. Nirvana oznacza zakończenie materialnego sposobu życia. Według filozofii buddyjskiej, po skończeniu tego materialnego życia istnieje tylko próżnia. Jednak Bhagavad-gita uczy czegoś przeciwnego. Prawdziwe życie zaczyna się dopiero po wypełnieniu tego życia materialnego. Dla zatwardziałego materialisty wystarczająca jest wiedza, iż musi on skończyć to życie materialne, ale dla osób zaawansowanych duchowo, po tym życiu materialnym istnieje inne życie. Jeśli ktoś jest na tyle szczęśliwy, że staje się świadomym Krsny jeszcze przed zakończeniem tego życia, od razu osiąga on stan brahma-nirvana. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy królestwem Boga a służbą oddania dla Pana. Jako że obie te rzeczy znajdują się na planie absolutnym, zaangażowanie się w transcendentalną służbę miłości dla Pana jest osiągnięciem królestwa duchowego. W świecie materialnym istnieją czynności, które służą zadowalaniu zmysłów, podczas gdy w świecie duchowym są czynności w świadomości Krsny. Osiągnięcie świadomości Krsny, nawet już w tym życiu, jest natychmiastowym osiągnięciem Brahmana. A ten, kto osiągnął świadomość Krsny, z pewnością już wszedł w królestwo Boga.

Brahman jest po prostu przeciwieństwem materii. Zatem brahmi sthiti oznacza 'nie na platformie czynności materialnych.' Służba oddania dla Pana została uznana w Bhagavad-gicie za stan wyzwolony (sa gunan samatityaitan brahma-bhuyaya kalpate). Zatem brahmi sthiti jest wyzwoleniem z niewoli materialnej.

Śrila Bhaktivinoda Thakura uznał ten Drugi Rozdział Bhagavad-gity za streszczenie całego tekstu. Podstawowe tematy Bhagavad-gity dotyczą karma-yogi, jnana-yogi i bhakti-yogi. Rozdział Drugi, jako streszczający całość, dokładnie omawia karma-yogę i jnana-yogę oraz daje pewne pojęcie o bhakti-yodze.

W ten sposób Bhaktivedanta kończy objaśnienia do Drugiego Rozdziału Śrimad Bhagavad-gity, będącego streszczeniem całości.

***

Poprzedni werset:
2.71 Kto wyzbył się wszelkich pragnień