Moja inteligencja zwiedziona została przez Twoje dwuznaczne nauki. Proszę zatem, powiedz mi wyraźnie, co jest dla mnie najlepsze.

W rozdziale poprzednim, będącym wstępem do Bhagavad-gity, wytłumaczone zostały różne ścieżki, takie jak sankhya-yoga, buddhi-yoga, kontrola zmysłów przez inteligencję, praca wolna od pragnienia zysku oraz pozycja neofity. Wszystko to zostało przedstawione w sposób niesystematyczny. Dla zrozumienia i działania konieczne byłoby bardziej zwięzłe przedstawienie ścieżki. Arjuna pragnął wyjaśnić te na pozór zawiłe sprawy, tak aby każdy prosty człowiek mógł przyjąć je bez błędnej interpretacji. Mimo iż wprowadzenie Arjuny w zakłopotanie, poprzez jakąś żonglerkę słowną, nie było intencją Krsny, niemniej jednak Arjuna nie zrozumiał na czym polega proces świadomości Krsny – na bierności czy aktywnej służbie? Innymi słowy, swoimi pytaniami wyjaśnia on wszystkim poważnym uczniom, którzy pragną zrozumieć tajemnicę Bhagavad-gity, na czym polega ścieżka świadomości Krsny.

***

Poprzedni werset:
3.01 Arjuna rzekł: O Janardano, o Keśavo, dlaczego

Natępny werset:
3.03 Najwyższa Osoba Boga rzekł: O bezgrzeszny Arjuno