Praca wykonywana być musi jako ofiara dla Visnu, w przeciwnym razie jest ona przyczyną niewoli w tym materialnym świecie. Dlatego, o synu Kunti, pełń swoje obowiązki dla Jego zadowolenia. W ten sposób zawsze pozostaniesz wolnym od przywiązań i niewoli.

Skoro praca konieczna jest nawet dla prostego utrzymania ciała, obowiązki odpowiadające określonej pozycji społecznej i określonym kwalifikacjom zostały w ten sposób ustanowione, aby przez spełnianie ich mógł zostać osiągnięty cel. Yajna znaczy Pan Visnu albo spełnianie ofiary. Celem spełniania wszelkich ofiar jest zadowolenie Pana Visnu. Vedy nakazują: yajno vai visnuh. Innymi słowy, przez spełnianie określonych yajn albo przez bezpośrednie pełnienie służby oddania dla Pana Visnu osiągnięty zostaje ten sam cel. Świadomość Krsny jest zatem pełnieniem yajni i to poleca ten werset. Zadowalanie Visnu jest również celem instytucji varnaśrama: varna-aśramacaravata purusena parah puman; visnur aradhyate (Visnu Purana 3.8.8).

Zatem pracować należy dla zadowolenia Visnu. Każda inna praca wykonana w tym świecie materialnym będzie przyczyną niewoli, gdyż zarówno dobra, jak i zła praca ma swoje następstwa, a wszelkie następstwa wiążą wykonawcę danej pracy z tym materialnym światem. Dlatego należy pracować w świadomości Krsny, dla zadowolenia Krsny (czyli Visnu). Działając w ten sposób, jest się w stanie wyzwolonym. Działanie takie jest wielką sztuką i na początku proces ten wymaga doświadczonego przewodnictwa. Dlatego należy działać bardzo starannie pod kierunkiem doświadczonego wielbiciela Krsny albo według bezpośrednich instrukcji Samego Pana Krsny (jak to było w przypadku Arjuny). Nie należy robić niczego dla zadowalania własnych zmysłów, a jedynie dla satysfakcji Krsny. Takie działanie nie tylko chroni przed następstwami pracy, ale również stopniowo wznosi daną osobę do płaszczyzny transcendentalnej służby miłości dla Pana, a sama ta służba może doprowadzić do królestwa Boga.

***

Poprzedni werset:
3.08 Pełń swój przypisany obowiązek, gdyż działanie

Natępny werset:
3.10 Na początku stworzenia Pan wszystkich istot