Na początku stworzenia Pan wszystkich istot wysłał generacje ludzi i półbogów, wraz z ofiarami dla Visnu, i pobłogosławił ich mówiąc: „Bądźcie szczęśliwi poprzez tę yajnę (ofiarę), albowiem spełniając ją, otrzymacie wszystko co konieczne jest do pomyślnego życia i osiągnięcia wyzwolenia.”

Stworzenie świata materialnego przez Pana wszystkich istot (Visnu) jest szansą daną uwarunkowanym duszom, aby mogły powrócić do domu – z powrotem do Boga. Wszystkie żywe istoty wewnątrz tego materialnego stworzenia uwarunkowane są przez naturę materialną, a powodem tego jest zapomnienie o związku z Visnu, czyli Krsną, Najwyższą Osobą Boga. Zasady wedyjskie, jak oznajmia to Bhagavad-gita, mają pomóc nam w poznaniu tego wiecznego związku: vedaiś ca sarvair aham eva vedyah. Pan mówi, że celem Ved jest poznanie Jego. Hymny wedyjskie oznajmiają: patim viśvasyatmeśvaram. Zatem Panem żywych istot jest Najwyższa Osoba Boga, Visnu. Również w Śrimad-Bhagavatam (2.4.20) Śrila Śukadeva Gosvami określa Pana jako pati pod wieloma względami:

śriyah patir yajna-patih praja-patir
dhiyam patir loka-patir dhara-patih
patir gatiś candhaka-vrsni-satvatam
prasidatam me bhagavan satam patih

Tym praja-pati jest Pan Visnu i to On jest Panem wszystkich żywych stworzeń, wszystkich światów i wszelkiego piękna. On jest obrońcą każdego. Pan stworzył ten materialny świat dla uwarunkowanych dusz, aby dać im możliwość nauczenia się jak pełnić yajne (ofiary) dla zadowolenia Visnu. To spełnianie yajni jest konieczne po to, aby mogły żyć tutaj wygodnie i bez trosk, a następnie, po utracie tego ciała materialnego, mogły wejść do królestwa Boga. Jest to cały plan dla uwarunkowanej duszy. Przez spełnianie yajni uwarunkowana dusza staje się stopniowo świadoma Krsny i święta pod każdym względem. Dla tego wieku Kali święte pisma wedyjskie polecają sarikirtana-yajnę (intonowanie świętych imion Boga). Ten transcendentalny system został zapoczątkowany przez Pana Caitanyę w celu wyzwolenia wszystkich ludzi w tym wieku. Sankirtana-yajna i świadomość Krsny dobrze łączą się ze sobą. Pan Krsna, pod postacią Swojego wielbiciela (jako Pan Caitanya), wspomniany jest w Śrimad-Bhagavatam (11.5.32) w następujący sposób, ze szczególnym nawiązaniem do sarikirtana-yajni:

krsna-varnam tvisakrsnam sangopangastra-parsadam
yajnaih sankirtana-prayair yajanti hi su-medhasah

„W tym wieku Kali, ludzie obdarzeni dostateczną inteligencją będą wielbić Pana, otoczonego Jego towarzyszami, przez pełnienie sankirtana-yajni.” Inne yajne polecane przez literaturę wedyjską nie są łatwe do spełnienia w tym wieku Kali, natomiast sankirtana-yajna jest łatwa i najdoskonalsza do wszystkich celów, jak przekonuje o tym również Bhagavad-gita (9.14).

***

Poprzedni werset:
3.09 Praca wykonywana być musi jako ofiara dla Visnu

Natępny werset:
3.11 Półbogowie, usatysfakcjonowani ofiarami