Półbogowie, usatysfakcjonowani ofiarami, zadowolą was również. I gdy w ten sposób będziecie wspomagać się nawzajem, zapanuje ogólna pomyślność.

Półbogowie zostali upełnomocnieni do zarządzania sprawami materialnymi. Są oni niezliczonymi pomocnikami w różnych częściach ciała Najwyższej Osoby Boga i im powierzono zadanie zaopatrywania każdej żywej istoty w powietrze, światło i wodę oraz inne środki potrzebne do utrzymania ciała i duszy razem. To czy ich doznania są przyjemne czy przykre, zależy od spełniania yajni przez człowieka. Niektóre z yajni mają na celu zadowolenie określonych półbogów; ale nawet w tym wypadku Pan Visnu czczony jest jako główny odbiorca ofiar. Również Bhagavad-gita oznajmia, że wszelkie rodzaje yajni przyjmuje Sam Krsna: bhoktaram yajna-tapasam. Zatem głównym celem wszystkich yajni jest ostateczne zadowolenie yajna-pati. Kiedy yajne spełniane są doskonale, wtedy w naturalny sposób zadowalani są też półbogowie opiekujący się różnego rodzaju surowcami materialnymi, i dostarczają ich w obfitych ilościach.

Spełnianie yajni przynosi wiele ubocznych korzyści, prowadząc ostatecznie do wyzwolenia z materialnej niewoli. Jak oznajmiają to Vedy, przez spełnianie yajni oczyszczone zostają wszystkie czynności: ahara-śuddhau sattva-śuddhih sattva-śuddhau dhruva smrtih smrti-lambhe sarva-granthinam vipramoksah. Przez spełnianie yajni poświęcone zostaje pożywienie, a przez spożywanie poświęconego pożywienia oczyszcza się samą egzystencję. Przez oczyszczenie egzystencji uświęcone zostają delikatne tkanki mózgu, a kiedy pamięć zostaje uświęcona, wtedy można myśleć o ścieżce wyzwolenia. A wszystko to razem prowadzi do świadomości Krsny, będącej ogromną potrzebą współczesnego społeczeństwa.

***

Poprzedni werset:
3.10 Na początku stworzenia Pan wszystkich istot

Natępny werset:
3.12 Odpowiedzialni za różne potrzeby życia