Samozrealizowana osoba nie ma żadnego celu do osiągnięcia w pełnieniu swoich przypisanych obowiązków ani też nie ma żadnego powodu, by ich nie pełnić. Nie musi też ona polegać na żadnej żywej istocie.

Osoba samozrealizowana nie musi pełnić żadnego obowiązku, poza czynnościami w świadomości Krsny. Świadomość Krsny nie jest jednak biernością, jak wyjaśnią to następne wersety. Osoba świadoma Krsny nie przyjmuje schronienia u żadnej innej osoby – człowieka czy półboga. Cokolwiek czyni ona w świadomości Krsny, jest wystarczające do wywiązania się z jej obowiązków.

***

Poprzedni werset:
3.17 Kto jednak czerpie przyjemność z duszy jedynie

Natępny werset:
3.19 Należy zatem pełnić swój obowiązek