Ci, którzy zainteresowani są osiągnięciem samorealizacji poprzez kontrolę umysłu i zmysłów, składają czynności wszystkich zmysłów, jak również powietrze życia, jako ofiarę w ogniu kontrolowanego umysłu.

Jest tutaj mowa o systemie yogi przedstawionym przez Patanjalego. W Yoga-sutrze Patanjalego, dusza nazywana jest pratyag-atmą i parag-atmą. Dopóki dusza przywiązana jest do zadowalania zmysłów, nazywana jest parag-atmą, ale skoro tylko uwalnia się od tego przywiązania, jest zwana pratyag-atmą. Dusza podlega działaniom dziesięciu rodzajów powietrza znajdującego się wewnątrz ciała, a uświadomić to sobie można poprzez system oddychania. System yogi Patanjalego naucza, w jaki sposób kontrolować funkcjonowanie powietrza wewnątrz ciała, tak aby ostatecznie wszystkie funkcje tego powietrza wykorzystać do oczyszczenia duszy z przywiązań materialnych. Według tego systemu yogi ostatecznym celem jest pratyag-atma, która nie ma nic wspólnego z czynnościami materialnymi. Zmysły współdziałają z przedmiotami zmysłów i wszystkie angażują się w czynności poza duszą. Uszy słuchają, oczy patrzą, nos wącha, język smakuje, a ręka dotyka. Czynności te nazywają się funkcjami prana-vayu. Apana-vayu kieruje się w dół, vyana-vayu działa w sposób kurczący i rozszerzający, samana-vayu utrzymuje równowagę, udana-vayu kieruje się w górę. Ten kto jest oświecony, angażuje je wszystkie w rozwój realizacji duchowej.

***

Poprzedni werset:
4.26 Niektórzy z nich (niezachwiani brahmacarini)

Natępny werset:
4.28 Przyjąwszy niezłomne śluby