Ja jestem ojcem tego wszechświata, matką, ostoją, żywicielem, przodkiem. Ja jestem przedmiotem wiedzy, tym, który oczyszcza i sylabą om. Ja także jestem Rg, Sama i Yajur Vedą.

Cała manifestacja kosmiczna, poruszająca się i nieruchoma, manifestuje się poprzez różne oddziaływania energii Krsny. W życiu materialnym tworzymy różne związki z różnymi żywymi istotami, które nie są niczym innym, jak tylko marginalną energią Krsny, ale w tworzeniu prakrti niektóre z nich zdają się być naszym ojcem, matką, dziadkiem, stwórcą itd. W rzeczywistości jednak są one wszystkie integralnymi cząstkami Krsny. I jako takie, te żywe istoty, zdające się być naszym ojcem, matką itd., nie są niczym innym, tylko Krsną. W tym wersecie słowo dhata oznacza „stwórcę”. Nie tylko nasz ojciec i matka są cząstkami Krsny, lecz także stwórca, dziadek i babka itd. są Krsną. Właściwie każda żywa istota, będąc integralną cząstką Krsny – jest Krsną. Zatem wszystkie Vedy kierują nas jedynie ku Krsnie. Każda wiedza, którą czerpiemy z Ved, jest jedynie krokiem w kierunku poznania Krsny. Krsną są szczególnie wszystkie te tematy, które pozwalają nam oczyścić naszą konstytucjonalną pozycję. Podobnie, żywa istota, która zgłębia zasady wedyjskie, jest również integralną cząstką Krsny, a zatem też jest Krsną. Słowo om, nazywane pranava i występujące we wszystkich mantrach wedyjskich, jest transcendentalną wibracją dźwiękową i również jest Krsną. Występuje ono we wszystkich hymnach zawartych w czterech Vedach:

Sama,
Yajur,
Rg i
Atharva,

gdzie jest sylabą dominującą, dlatego więc uważane jest za Krsnę.

***

Poprzedni werset:
9.16 Ale to Ja jestem rytuałem

Natępny werset:
9.18 Ja jestem celem