Ja dostarczam ciepła, wysyłam i powstrzymuję deszcz, o Arjuno. Ja jestem nieśmiertelnością i Ja jestem uosobieniem śmierci. Zarówno duch, jak i materia są we Mnie.

Krsna, poprzez Swoje różne energie, rozprzestrzenia ciepło i światło za pośrednictwem elektryczności i słońca. W czasie sezonu letniego Krsna jest tym, który wstrzymuje deszcz, a następnie, podczas sezonu deszczowego, zsyła z nieba nieprzerwane strumienie deszczu. Krsna jest energią, która utrzymuje nas – przedłużając nasze życie, i z Krsną – w postaci śmierci, spotykamy się pod koniec życia. Przez analizowanie tych różnych energii Krsny można upewnić się, że dla Krsny nie ma różnicy pomiędzy duchem i materią, czyli innymi słowy, jest On zarówno duchem, jak i materią. Jeśli zatem ktoś jest zaawansowany w świadomości Krsny, również nie czyni on takich rozróżnień. We wszystkim widzi on jedynie Krsnę.

Ponieważ Krsna jest zarówno duchem, jak i materią, to potężna forma kosmiczna zawierająca wszystkie manifestacje materialne jest również Krsną, a Jego rozrywki we Vrndavanie – jako dwurękiego Śyamasundary grającego na flecie – są rozrywkami Najwyższej Osoby Boga.

***

Poprzedni werset:
9.18 Ja jestem celem

Natępny werset:
9.20 Ci, którzy pragnąc planet niebiańskich