Ci, którzy pragnąc planet niebiańskich, studiują Vedy i piją napój soma, pośrednio oddają Mi cześć. Oczyszczeni z reakcji swoich grzechów, rodzą się na pobożnej, niebiańskiej planecie Indry, radując się tam boskim szczęściem.

Słowo trai-vidyah odnosi się do trzech Ved: Sama, Yajur i ,Rg. Bramin, który przestudiował te trzy Vedy, nazywany jest tri-vedi. Każdy, kto jest bardzo przywiązany do wiedzy uzyskanej ze studiowania tych Ved, cieszy się szacunkiem społecznym. Na nieszczęście, jest wielu wielkich naukowców studiujących Vedy, którzy nie znają ostatecznego celu tych studiów. Dlatego Krsna oznajmia tutaj, że to właśnie On jest ostatecznym celem dla tri-vedi. Prawdziwy tri-vedi przyjmuje schronienie lotosowych stóp Pana i angażuje się w czystą służbę oddania dla zadowolenia Pana. Służba oddania zaczyna się wraz z intonowaniem Hare Krsna i jednoczesnymi próbami prawdziwego poznania Krsny. Na nieszczęście ci, którzy są jedynie formalnymi studentami Ved, interesują się bardziej pełnieniem ofiar dla różnych półbogów, takich jak Indra, Candra itd. Dzięki takim wysiłkom czciciele różnych półbogów na pewno uwalniają się od zanieczyszczeń niższymi cechami natury i uzyskują promocję na wyższe systemy planetarne, czyli planety niebiańskie, takie jak Maharloka, Janoloka, Tapoloka itd. Kto osiąga te wyższe systemy planetarne, ten może zadowalać tam swoje zmysły setki tysięcy razy lepiej niż na tej planecie.

***

Poprzedni werset:
9.19 Ja dostarczam ciepła

Natępny werset:
9.21 Kiedy już doświadczą