Cokolwiek czynisz, spożywasz, składasz w ofierze i dajesz w darze, jak również wszelkie wyrzeczenia, które praktykujesz, powinny być, o synu Kunti, ofiarą dla Mnie.

Każdy ma obowiązek uformować swe życie w taki sposób, aby w żadnych okolicznościach nie zapomnieć o Krsnie. Każdy musi pracować, aby utrzymać swoje ciało i duszę razem, i Krsna daje tutaj wyraźne polecenie, że praca ta ma być ofiarą dla Niego. Każdy musi coś jeść, aby żyć; lecz należy przyjmować pozostałości pokarmu ofiarowanego Krsnie. Każdy cywilizowany człowiek musi wykonywać pewne rytuały religijne i dlatego Krsna poleca: „Czyń to dla Mnie”. To nazywane jest arcana. Każdy ma skłonności do praktykowania dobroczynności; Krsna mówi: „Daj to Mnie”, a to oznacza, że wszelkie nagromadzone oszczędności powinny zostać użyte dla wspomożenia świadomości Krsny. W dzisiejszych czasach ludzie są skłonni do praktykowania medytacji, która w tym wieku nie jest procesem praktycznym, ale jeśli ktoś praktykuje medytację o Krsnie, zawsze intonując Hare Krsna na koralach medytacyjnych, ten jest z pewnością największym yoginem, jak dowodzi tego Szósty Rozdział Bhagavad-gity .

***

Poprzedni werset:
9.26 Jeśli ktoś z miłością i oddaniem

Natępny werset:
9.28 W ten sposób uwolnisz się