Ten, kto ani nie pragnie, ani nie nienawidzi owoców swoich czynów, znany jest jako zawsze wyrzeczony. Taka osoba, wolna od wszelkich dualizmów, bez trudu wydostaje się z materialnej niewoli i osiąga doskonałe wyzwolenie, o potężny Arjuno.

Osoba w pełni świadoma Krsny jest zawsze wyrzeczona, ponieważ nie czuje ona niechęci do owoców swojego czynu ani też ich nie pragnie. Osoba o takim wyrzeczeniu, oddająca się transcendentalnej służbie miłości dla Pana, posiada doskonałą wiedzę, jako że zna ona swoją konstytucjonalną pozycję w związku z Krsną. Wie ona doskonale, że Krsna jest całością, a ona sama jest tylko cząstką Krsny. Wiedza taka jest doskonała, ponieważ jest ona słuszna jakościowo i ilościowo. Idea jedności z Krsną jest błędna, jako że część nigdy nie może równać się całości. Wiedza o tym, że żywa istota jest równa Krsnie jakościowo, ale różna ilościowo, jest prawdziwą wiedzą transcendentalną prowadzącą do osiągnięcia całkowitej pełni siebie, kiedy niczego się już nie pragnie i nad niczym nie rozpacza. Osoba, która osiągnęła taką pełnię, jest wolna od wszelkich dualizmów, gdyż wszystko co czyni, czyni dla Krsny. Będąc wolną od wszelkich dualizmów, jest ona wyzwolona już nawet w tym świecie materialnym.

***

Poprzedni werset:
5.02 Osoba Boga rzekł: Zarówno wyrzeczenie

Natępny werset:
5.04 Tylko nie posiadający wiedzy uważają