Tylko nie posiadający wiedzy uważają, że służba oddania (karma-yoga) jest czymś różnym od analitycznych studiów nad tym materialnym światem (Sankhya). Prawdziwie uczeni mówią, że ten, kto poważnie potraktuje jedną z tych ścieżek, osiąga rezultaty obu.

Celem analitycznych studiów nad tym światem materialnym jest znalezienie duszy egzystencji. Duszą świata materialnego jest Visnu, czyli Dusza Najwyższa. Służba oddania dla Pana pociąga za sobą służbę dla Duszy Najwyższej. Jeden proces polega na odnalezieniu korzeni drzewa, a drugi – na podlaniu tych korzeni. Prawdziwy student filozofii Sankhya znajduje korzeń tego materialnego świata – Visnu, i potem, posiadłszy doskonałą wiedzę, angażuje się w służbę dla Pana. Dlatego zasadniczo nie ma różnicy pomiędzy tymi dwoma drogami, gdyż celem obu jest Visnu. Ci, którzy nie znają ostatecznego celu, mówią, że cel Sankhyi i karma-yogi nie jest tym samym celem, ale prawdziwie uczony wie, jaki jest wspólny cel tych różnych procesów.

***

Poprzedni werset:
5.03 Ten, kto ani nie pragnie, ani nie nienawidzi

Natępny werset:
5.05 Ten, kto wie, że cel osiągnięty