Ten, kto nie angażuje się w służbę oddania dla Pana, nie może być szczęśliwy poprzez zwykłe wyrzeczenie, lecz mędrcy zaangażowani w służbę oddania szybko osiągają Najwyższego.

Są dwie klasy sannyasinów, czyli osób prowadzących wyrzeczony tryb życia. Sannyasini ze szkoły Mayavadi zajmują się studiowaniem filozofii Sankhya, podczas gdy sannyasini ze szkoły Vaisnava studiują filozofię Bhagavatam, które jest komentarzem do Vedanta-sutr. Sannyasini Mayavadi studiują również Vedanta-sutry, ale tu korzystają ze swojego własnego komentarza, zwanego Śariraka-bhasya, napisanego przez Śankaracaryę. Studenci szkoły Bhagavata zaangażowani są w służbę oddania dla Pana według zasad pancaratriki, i dlatego sannyasini Vaisnavowie są w rozmaity sposób zaangażowani w transcendentalną służbę dla Pana. Sannyasini ze szkoły Vaisnava nie mają nic wspólnego z czynami materialnymi, ale wykonują różne prace w swojej służbie dla Pana. Natomiast sannyasini Mayavadi, zajęci studiami Sankhyi i Vedanty, jak również spekulacjami, nie mogą czerpać przyjemności z takiej transcendentalnej służby. Ponieważ studia ich są bardzo nudne, czasami męczą się spekulacjami na temat Brahmana i wtedy zaczynają studiować Bhagavatam, ale bez właściwego rozumienia. Wskutek tego ich studia nad Śrimad-Bhagavatam stają się bardzo kłopotliwe. Wszystkie te czcze spekulacje i impersonalistyczne interpretacje tworzone sztucznymi sposobami nie przynoszą żadnego pożytku sannyasinom Mayavadi. Sannyasini ze szkoły Vaisnava, którzy zaangażowali się w służbę oddania, znajdują szczęście w wypełnianiu swoich transcendentalnych obowiązków i mają gwarancję ostatecznego wejścia w królestwo Boga. Sannyasini Mayavadi czasami upadają ze ścieżki samorealizacji i ponownie zaczynają zajmować się czynnościami natury filantropijnej i altruistycznej, które nie są niczym innym, jak tylko zajęciami materialnymi. Dlatego wniosek jest taki, że ci, którzy angażują się w świadomość Krsny, są w lepszej sytuacji od sannyasinów zajmujących się spekulacjami na temat co jest Brahmanem, a co nie jest Brahmanem, chociaż oni również po wielu narodzinach osiągają świadomość Krsny.

***

Poprzedni werset:
5.05 Ten, kto wie, że cel osiągnięty

Natępny werset:
5.07 Człowiek pracujący w oddaniu