Człowiek pracujący w oddaniu, będący czystą duszą i kontrolujący umysł i zmysły – drogi jest każdemu i każdy jemu jest drogi. Chociaż zawsze zajęty pracą, człowiek taki nigdy nie uwikłuje się w jej skutki.

Ten, kto znajduje się na ścieżce wyzwolenia w świadomości Krsny, jest bardzo drogi każdej żywej istocie i każda żywa istota jest jemu droga. Dzieje się tak dzięki jego świadomości Krsny. Taka osoba nie może myśleć o nikim w oddzieleniu od Krsny, tak samo jak liście i gałęzie drzewa nie są oddzielone od pnia. Wie ona bardzo dobrze, że przez podlewanie korzeni drzewa, woda zostanie doprowadzona do wszystkich liści i gałęzi, a jeśli pokarm zostanie dostarczony do żołądka, to automatycznie energia będzie rozprowadzona po całym ciele. Ponieważ ten, kto pracuje w świadomości Krsny, jest sługą wszystkich, jest on bardzo drogi każdemu. I ponieważ każdy zadowolony jest z jego pracy, ma on czystą świadomość. Mając czystą świadomość, jest on w stanie kontrolować umysł. A skoro kontroluje umysł, kontrolowane są również zmysły. Ponieważ umysł jego zawsze skoncentrowany jest na Krsnie, nie ma on okazji zajęcia się czymś innym, nie związanym ze służbą dla Pana. Nie chce słyszeć on o niczym, co nie jest związane z Krsną, nie chce jeść niczego, co nie zostało wpierw ofiarowane Krsnie, ani nie pragnie uczęszczać do żadnych miejsc nie związanych z Krsną. Dzięki temu kontrolowane są jego zmysły. Człowiek, który kontroluje zmysły, nie może być dla nikogo przykry. Można zapytać: „Dlaczego wobec tego Arjuna był agresywny w stosunku do innych (w walce)? Czyż nie posiadał on świadomości Krsny?” Ale Arjuna tylko pozornie był agresywny, ponieważ (jak to zostało wytłumaczone w Rozdziale Drugim) wszystkie osoby zgromadzone na polu walki zachowały swoje życie jako indywidualności – jako że dusza nie może nigdy zostać zabita. Więc duchowo nikt nie został zabity w bitwie na Polu Kuruksetra. Zmieniły się tylko ich wierzchnie okrycia – z woli Krsny, który był tam osobiście obecny. Zatem Arjuna, biorąc udział w walce na Polu Kuruksetra, w rzeczywistości w ogóle nie walczył; po prostu wypełniał on rozkazy Krsny, w pełnej świadomości Krsny. Taka osoba nigdy nie zostaje uwikłana w skutki swoich czynów.

***

Poprzedni werset:
5.06 Ten, kto nie angażuje się w służbę

Natępny werset:
5.08-09 Kto osiągnął taką boską świadomość