Kto jeszcze przed porzuceniem tego ciała jest w stanie tolerować impulsy zmysłów materialnych i opanować siłę pożądania i złości, ten jest prawidłowo usytuowany i żyje on szczęśliwie w tym świecie.

Jeśli ktoś chce uczynić stały postęp na ścieżce samorealizacji, musi on starać się kontrolować impulsy zmysłów materialnych. Wchodzą tu w grę impulsy:

mowy,
złości,
umysłu,
żołądka,
narządów płciowych i
języka.

Ten, kto jest w stanie kontrolować wszystkie te zmysły i umysł, nazywany jest gosvamim albo svamim. Taki gosvami prowadzi ściśle kontrolowane życie i całkowicie panuje nad zmysłami. Niezaspokojone pragnienia materialne są źródłem złości i poruszają one umysł, oczy i klatkę piersiową. Dlatego należy nauczyć się je kontrolować jeszcze przed porzuceniem tego materialnego ciała. Ten, kto potrafi to robić, jest osobą samozrealizowaną i jest szczęśliwy w tym stanie. Bezustanne kontrolowanie pożądania i złości jest obowiązkiem transcendentalisty.

***

Poprzedni werset:
5.22 Osoba inteligentna unika źródeł nieszczęść

Natępny werset:
5.24 Kto czerpie szczęście z wewnątrz