Taki yogin, który angażuje się w pełną czci służbę dla Duszy Najwyższej, wiedząc, że Ja i Dusza Najwyższa jesteśmy jednym – we wszystkich okolicznościach pozostaje pogrążony we Mnie.

Yogin, który praktykuje medytację o Duszy Najwyższej, widzi wewnątrz siebie kompletną cząstkę Krsny – czteroramiennego Visnu trzymającego konchę, dysk, berło i kwiat lotosu. Yogin powinien wiedzieć, że ten Visnu nie jest różny od Krsny. Krsna w tej formie (jako Dusza Najwyższa) obecny jest w sercu każdej istoty. Co więcej, nie ma żadnej różnicy pomiędzy nieskończoną ilością Dusz Najwyższych obecnych w nieskończonej liczbie serc. Nie ma też różnicy między osobą świadomą Krsny, zawsze zaangażowaną w transcendentalną służbę miłości dla Krsny, i doskonałym yoginem pogrążonym w medytacji o Duszy Najwyższej. Yogin w świadomości Krsny – nawet chociaż może być zaangażowany w różnego rodzaju czynności w tym świecie materialnym – zawsze pogrążony jest w Krsnie. Potwierdza to Śrila Rupa Gosvami w Bhakti-rasamrta-sindhu (1.2.187): nikhilasv apy avasthasu jivan-muktah sa ucyate. Wielbiciel Pana, który zawsze działa w świadomości Krsny, jest już wyzwolony. W Narada-pancaratra jest to potwierdzone w ten sposób:

dik-kalady-anavacchinne krsne ceto vidhaya ca
tan-mayo bhavati ksipram jivo brahmani yojayet

„Przez skoncentrowanie swojej uwagi na transcendentalnej formie Krsny, który jest wszechprzenikający i poza czasem i przestrzenią, można pogrążyć się w myślach o Krsnie i w ten sposób osiągnąć szczęśliwy stan transcendentalnego obcowania z Nim.”

Świadomość Krsny jest najwyższym stanem ekstazy w praktyce yogi. Już samo zrozumienie, że Krsna obecny jest w sercu każdego jako Paramatma, czyni yogina doskonałym. Vedy (Gopala-tapani Upanisad 1.21 ) potwierdzają tę niepojętą moc Pana w następujący sposób: eko ‚pi san bahudha yo ‚vabhati. „Chociaż Pan jest jeden, jest On obecny w niezliczonych sercach jako wielu.” Podobnie, w smrti-śastra jest powiedziane:

eka eva paro visnuh sarva-vyapi na samśayah
aiśvaryad rupam ekam ca surya-vat bahudheyate

„Visnu jest jeden, a jednak jest On wszechprzenikający. Dzięki Swojej niepojętej mocy jest On obecny wszędzie, pomimo tego, iż posiada jedną formę. Podobnie jak słońce, które pojawia się w wielu miejscach naraz.”

***

Poprzedni werset:
6.30 Kto widzi Mnie wszędzie

Natępny werset:
6.32 Ten jest doskonałym yoginem