Spośród wielu tysięcy ludzi, jeden może dąży do doskonałości, a spośród tych, którzy doskonałość osiągnęli, zaledwie jeden zna Mnie naprawdę.

Są różne typy ludzi i spośród wielu tysięcy może jeden będzie na tyle zainteresowany realizacją transcendentalną, aby starać się dowiedzieć, czym jest dusza, czym jest ciało i czym jest Prawda Absolutna. Na ogół ludzie oddają się jedynie zwierzęcym skłonnościom; mianowicie jedzeniu, spaniu, obronie i prokreacji, i prawie nikt nie jest zainteresowany wiedzą transcendentalną. Początkowe rozdziały Gity (od pierwszego do szóstego) przeznaczone są dla tych, którzy zainteresowani są wiedzą transcendentalną, zrozumieniem duszy, Duszy Najwyższej, procesami realizacji poprzez jnana-yogę, dhyana-yogę i odróżnieniem duszy od materii. Krsnę jednakże mogą poznać tylko osoby będące w świadomości Krsny. Inni transcendentaliści mogą zrealizować bezosobowego Brahmana, gdyż jest to łatwiejsze niż zrozumienie Krsny. Krsna jest Najwyższą Osobą, ale jednocześnie jest On ponad wiedzą o Brahmanie i Paramatmie. Yogini i jnani tracą orientację w swoich próbach zrozumienia Krsny. Chociaż największy spośród impersonalistów, Śripada Śankaracarya, przyznał w swoim komentarzu do Gity, że Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, jednak jego zwolennicy nie akceptują Krsny jako takiego, albowiem bardzo trudno jest poznać Krsnę, nawet jeśli ma się za sobą transcendentalną realizację bezosobowego Brahmana.

Krsna jest Najwyższą Osobą Boga, przyczyną wszystkich przyczyn, pierwszym Panem Govindą. Iśvarah paramah krsnah sac-cid-ananda-vigrahah; anadir adir govindah sarva-karana-karanam. Bardzo trudno jest poznać Go tym, którzy nie są Jego wielbicielami. Mimo iż nie-wielbiciele ci uważają, że ścieżka bhakti – czyli służba oddania – jest bardzo łatwa, to jednak sami nie są w stanie jej praktykować. Jeśli jednak ścieżka bhakti jest taka łatwa, jak twierdzą to nie-wielbiciele, to dlaczego podejmują trudniejszą drogę? W rzeczywistości ścieżka bhakti nie jest wcale taka łatwa. Tak zwane ścieżki bhakti praktykowane przez osoby nieautoryzowane – bez wiedzy o prawdziwej bhakti – mogą być łatwe, kiedy jednak jest ona praktykowana zgodnie z zaleceniami, tzw. naukowcy i filozofowie spekulanci odpadają z tej ścieżki. Śrila Rupa Gosvami pisze w swoim Bhakti-rasamrta sindhu (1.2.101 ):

śruti-smrti-puranadi- pancaratra-vidhim vina
aikantiki harer bhaktir utpatayaiva kalpate

„Służba oddania dla Pana, która ignoruje autoryzowaną literaturę wedyjską (jak Upanisady, Purany, Narada-pancaratrę), jest jedynie niepotrzebnym zakłócaniem spokoju w społeczeństwie.”

Impersonaliści, którzy zrealizowali Brahmana, albo yogini, którzy zrealizowali Paramatmę, nie są w stanie zrozumieć, jak Krsna, Najwyższa Osoba Boga, może być synem Yaśody albo woźnicą Arjuny. Krsna wprawia często w zakłopotanie nawet wielkich półbogów (muhyanti yat surayah). Mam tu veda na kaścana: „Nikt Mnie nie zna takim jakim jestem” – mówi Pan. A jeśli ktoś zna Go, to sa mahatma su-durlabhah, „taka wielka dusza jest czymś bardzo rzadkim.” Dopóki więc dana osoba nie pełni służby oddania, to będąc nawet wielkim naukowcem czy filozofem, nie może ona znać Krsny takim jakim On jest (tattvatah). Tylko czysty wielbiciel może wiedzieć coś o niepojętych, transcendentalnych jakościach Krsny, przyczyny wszystkich przyczyn, o Jego wszechmocy i bogactwach, sławie, sile, pięknie, wiedzy i wyrzeczeniu – jako że Krsna jest zawsze bardzo życzliwy dla Swoich wielbicieli. Jest On ostatnim słowem w realizacji Brahmana, i jedynie wielbiciele mogą zrealizować Go takim, jakim jest. Dlatego jest powiedziane:

atah śri-krsna-namadi na bhaved grahyam indriyaih
sevonmukhe hi jihvadau svayam eva sphuraty adah

„Nikt nie może poznać Krsny – takim jakim On jest – poprzez swoje ograniczone i niedoskonałe zmysły materialne. Ale objawia się On Swoim wielbicielom, zadowolony z ich transcendentalnej służby miłości dla Niego.” (Bhakti-rasamrta-sindhu 1.2.234)

***

Poprzedni werset:
7.02 Wyjawię ci teraz wiedzę zjawiskową

Natępny werset:
7.04 Ziemia, woda, ogień, powietrze, eter