Ja jestem smakiem wody, światłem słońca i księżyca, sylabą om w mantrach wedyjskich; Ja jestem dźwiękiem w eterze i możliwością w człowieku, o synu Kunti.

Werset ten tłumaczy, w jaki sposób Pan jest wszechprzenikający poprzez Swoje różnorodne materialne i duchowe energie. Początkowo można Go dostrzec poprzez Jego różne energie i w ten sposób jest On realizowany bezosobowo. Tak jak półbóg na słońcu jest osobą i dostrzegalny jest poprzez swoją wszechprzenikającą energię, blask słoneczny, podobnie Pan, mimo iż przebywający wiecznie w Swoim królestwie, dostrzegany jest poprzez Jego wszechprzenikające, rozległe energie. Smak wody jest jej czynnym składnikiem. Nikt nie lubi pić wody morskiej, gdyż czysty smak wody zmieszany jest z solą. Smak wody zależy od jej czystości i ten czysty smak wody jest jedną z energii Pana. Impersonalista odczuwa obecność Pana w wodzie poprzez jej smak, a wielbiciel również chwali Pana za łaskawe dostarczanie smacznej wody dla ugaszenia ludzkiego pragnienia. Taki jest sposób na dostrzeganie Najwyższego. Praktycznie mówiąc, nie ma konfliktu pomiędzy personalizmem a impersonalizmem. Kto zna Boga, ten wie, że koncepcja osobowa i bezosobowa są równocześnie obecne we wszystkim i nie ma żadnych sprzeczności. Dlatego Pan Caitanya ustanowił Swoją wzniosłą doktrynę: acintya bheda – i – abheda-tattva – mówiącą o równoczesnej jedności i odmienności.

Światło słońca i księżyca oryginalnie emanuje z brahmajyoti, bezosobowego blasku Pana. A pranava, czyli omkara, transcendentalny dźwięk występujący na początku wszystkich hymnów wedyjskich, jest zwrotem kierowanym do Najwyższego Pana. Ponieważ impersonaliści tak bardzo obawiają się nazywania Pana Krsny Jego niezliczonymi imionami, wolą wibrować transcendentalny dźwięk omkara. Ale nie zdają sobie sprawy z tego, że omkara jest dźwiękową reprezentacją Krsny. Panowanie świadomości Krsny rozprzestrzenia się wszędzie – a kto ją zna, ten jest błogosławiony. Osoby nie znające Krsny znajdują się pod wpływem iluzji. Zatem wiedza o Krsnie jest wyzwoleniem, a niewiedza o Nim – niewolą.

***

Poprzedni werset:
7.07 O zdobywco bogactw, nie masz prawdy wyższej

Natępny werset:
7.09 Ja jestem oryginalną wonią ziemi