O najlepszy spośród wcielonych istot, fizyczna natura, która podlega bezustannym zmianom, jest zwana adhibhuta (manifestacją materialną). Kosmiczna forma Najwyższego Pana, która zawiera wszystkich półbogów, jak półbóg słońca i księżyca, jest zwana adhidaiva. A Ja, Najwyższy Pan, reprezentowany przez Duszę Najwyższą w sercu każdej wcielonej żywej istoty, jestem zwany adhiyajna (Panem ofiar).

Natura fizyczna zmienia się bezustannie. Ciała materialne na ogół przechodzą sześć stanów:

rodzą się,

rosną,

trwają przez pewien czas,

wytwarzają pewne produkty uboczne,

słabną i w końcu

znikają.

Natura fizyczna nazywana jest adhibhuta. Jest ona tworzona w pewnym momencie, i w pewnym momencie zostaje unicestwiona. Koncepcja kosmicznej formy Najwyższego Pana, obejmująca wszystkich półbogów i ich różne planety, nazywana jest adhidaivata. A obecna w ciele razem z duszą indywidualną Dusza Najwyższa – pełna reprezentacja Pana Krsny – nazywana jest Paramatmą albo adhiyajną, i usytuowana jest w sercu. Słowo eva jest szczególnie ważne w kontekście tego wersetu, gdyż za pomocą tego słowa Pan Krsna kładzie nacisk na to, że Paramatma nie jest różna od Niego. Dusza Najwyższa (Najwyższa Osoba Boga), usytuowany obok duszy indywidualnej, jest świadkiem czynów tej duszy indywidualnej i źródłem jej rozmaitej świadomości. Dusza Najwyższa daje jivie okazję do swobodnego działania i obserwuje jej czyny. Funkcje wszystkich różnych manifestacji Najwyższego Pana automatycznie stają się jasne dla czystego wielbiciela świadomego Krsny, zaangażowanego w transcendentalną służbę dla Pana. Początkujący wielbiciel (neofita), który nie może zbliżyć się do Najwyższego Pana w Jego manifestacji Duszy Najwyższej, kontempluje olbrzymią kosmiczną formę Pana, nazywaną adhidaivata. Neofitom radzi się, aby kontemplowali kosmiczną formę Pana, czyli virat-purusę, za którego nogi uważane są niższe systemy planetarne, za oczy – słońce i księżyc, a za głowę – wyższe systemy planetarne.

***

Poprzedni werset:
8.03 Najwyższa Osoba Boga rzekł: Niepodlegająca zniszczeniu

Natępny werset:
8.05 Ktokolwiek zaś w chwili śmierci