Dlatego też Arjuno, powinieneś zawsze myśleć o Mnie w Mojej formie Krsny i jednocześnie wypełniać swój nakazany obowiązek walki. Poświęcając Mnie swoje czyny, skupiając na Mnie swój umysł i inteligencję, osiągniesz Mnie bez wątpienia.

Te nauki skierowane do Arjuny są ważne dla wszystkich ludzi zaangażowanych w czynności materialne. Pan nie mówi, że powinniśmy porzucić swoje obowiązki czy zajęcia. Można je kontynuować, myśląc jednocześnie o Krsnie – poprzez intonowanie Hare Krsna. To uwalnia od materialnych zanieczyszczeń i zajmuje umysł i inteligencję Krsną. Kto intonuje imiona Krsny, ten bez wątpienia zostanie przeniesiony na najwyższą planetę – Krsnalokę.

***

Poprzedni werset:
8.06 Albowiem jaki stan istnienia

Natępny werset:
8.08 Kto medytuje o Mnie