Kto medytuje o Mnie jako Najwyższej Osobie Boga, bezustannie angażując swój umysł w pamiętanie Mnie, nie zbaczając ze ścieżki, ten, o Partho, z pewnością Mnie osiągnie.

W wersecie tym Pan Krsna podkreśla, jak istotne jest pamiętanie o Nim. Pamięć o Krsnie zostaje rozbudzona przez intonowanie maha-mantry, Hare Krsna. Poprzez tę praktykę intonowania i słuchania wibracji dźwiękowych Najwyższego Pana, zostają zaangażowane uszy, język i umysł. Ta mistyczna medytacja nie jest trudna w praktyce, a pomaga ona osiągnąć Najwyższego Pana. Purusam oznacza podmiot radości. Mimo iż żywe istoty należą do marginalnej energii Najwyższego Pana, są one materialnie zanieczyszczone. Uważają się za podmioty radości, ale nie są najwyższym podmiotem radości. Wyraźnie zostało powiedziane tutaj, że najwyższym podmiotem radości jest Najwyższa Osoba Boga w Swoich różnych manifestacjach i pełnych ekspansjach, takich jak: Narayana, Vasudeva itd.

Poprzez intonowanie Hare Krsna, wielbiciele mogą bezustannie myśleć o przedmiocie swojego uwielbienia, Najwyższym Panu, w jakiejkolwiek z Jego postaci: Narayanie, Krsnie, Ramie itd. Ta praktyka oczyści ich w taki sposób, że kończąc swoje życie zostaną przeniesieni do królestwa Boga – dzięki bezustannemu intonowaniu świętych imion Pana. Praktyka yogi polega na medytacji o Duszy Najwyższej znajdującej się wewnątrz serca; podobnie, przez intonowanie Hare Krsna umysł ciągle koncentruje się na Najwyższym Panu. Umysł jest bardzo zmienny i dlatego należy siłą zająć go myślami o Krsnie. Często podawany jest przykład gąsienicy, która myśli o zostaniu motylem, i rzeczywiście jeszcze w tym samym życiu zostaje przemieniona w motyla. Podobnie, jeśli my będziemy bezustannie myśleć o Krsnie, to z pewnością z końcem naszego życia osiągniemy taką samą konstytucję cielesną jaką posiada Krsna.

***

Poprzedni werset:
8.07 Dlatego też Arjuno, powinieneś

Natępny werset:
8.09 Należy medytować o Najwyższej Osobie