Bez trudu osiąga Mnie ten, o synu Prthy, kto bezustannie angażując się w służbę oddania, zawsze pamięta o Mnie.

Werset ten szczególnie opisuje przeznaczenie jakie osiągają niezachwiani wielbiciele, którzy służą Najwyższej Osobie Boga w bhakti-yodze. Poprzednie wersety wspominały o czterech rodzajach wielbicieli: strapionych, dociekliwych, poszukujących zysku materialnego i spekulujących filozofach. Opisane zostały tam również różne procesy wyzwolenia się z więzów materialnych: karma-yoga, jnana-yoga i hatha-yoga. Zasady tych systemów yogi mają w sobie nieco bhakti, ale tutaj mowa jest o czystej bhakti-yodze, bez żadnej domieszki jakiejkolwiek z wyżej wymienionych dróg jnany, karmy czy hatha. Jak wskazuje na to słowo ananya-cetah, w czystej bhakti-yodze wielbiciel nie pragnie niczego poza Krsną. Nie pragnie on promocji na wyższe planety, jedności z brahmajyoti, zbawienia, czy wyzwolenia z więzów materialnych. Czysty wielbiciel nie pragnie niczego. W Caitanya-caritamrta został on nazwany niskama, co znaczy, że nie ma on żadnych interesownych pragnień. I tylko do niego należy doskonały spokój, a nie do tych, którzy walczą o osobiste korzyści. Podczas gdy jnana-yogin, karma-yogin czy hatha-yogin mają swoje egoistyczne cele, czysty wielbiciel pragnie jedynie zadowolić Najwyższą Osobę Boga, a Pan mówi, że bez trudu może osiągnąć Go każdy, kto oddany jest Mu bez reszty.

Czysty wielbiciel zawsze angażuje się w służbę oddania dla Krsny w jednej z Jego różnych osobowych form. Krsna ma różne pełne ekspansje i inkarnacje, takie jak Rama i Nrsimha, i wielbiciel może wybrać jedną z tych transcendentalnych form Najwyższego Pana i na niej skupić swój umysł w służbie oddania. Taki bhakta nie spotyka się z żadnymi problemami, które nękają praktykujących inne yogi. Bhakti-yoga jest bardzo prosta, czysta i łatwa do wykonywania. Można rozpocząć ją od intonowania Hare Krsna. Krsna jest bardzo łaskawy dla wszystkich, ale jak to już wyjaśniliśmy wcześniej, szczególnie jest przychylny tym, którzy służą Mu zawsze i bez odchyleń. Pan na różne sposoby pomaga takim wielbicielom. Jak oznajmiają Vedy (Katha Upanisad 1.2.23), yam evaisa vrnute tena labhyas tasyaisa atma vivrnute tanum svam: kto jest w pełni podporządkowany i angażuje się w służbę oddania dla Najwyższego Pana, ten może zrozumieć Pana takim jakim jest On naprawdę. Bhagavad-gita (10.10) stwierdza, dadami buddhi-yogam tam: takiemu bhakcie Pan daje dostateczną inteligencję, dzięki której wielbiciel może ostatecznie osiągnąć Go w Jego duchowym królestwie.

Szczególną cechą czystego wielbiciela jest to, że zawsze, bez względu na czas i miejsce, myśli on o Krsnie. Nie powinno być w tym żadnych przeszkód. Powinien być on w stanie pełnić swoją służbę wszędzie i o każdej porze. Niektórzy mówią, iż wielbiciel powinien pozostawać w świętym miejscu, takim jak Vrndavana, czy też w tych świętych miastach, gdzie mieszkał Pan, ale czysty wielbiciel może mieszkać gdziekolwiek i tam – poprzez swoją służbę oddania – stworzyć atmosferę Vrndavany. To właśnie Śri Advaita powiedział Panu Caitanyi – „Gdziekolwiek Ty jesteś, o Panie – tam jest Vrndavana”.

Jak wskazują na to słowa satatam i nityaśah, które oznaczają „zawsze”, „regularnie”, czy „każdego dnia”, czysty wielbiciel bezustannie pamięta Krsnę i zawsze medytuje o Nim. Dla czystego wielbiciela o takich kwalifikacjach Pan jest najłatwiej osiągalny. Bhakti-yoga jest tym systemem, który Gita poleca ponad wszystkie inne. Na ogół bhakti-yogini zaangażowani są w służbę oddania na pięć różnych sposobów:

(1) śanta-bhakta jest zaangażowany w służbę oddania w sposób neutralny;
(2) dasya-bhakta zaangażowany jest w służbę oddania jako sługa;
(3) sakhya-bhakta jest przyjacielem Pana;
(4) vatsalya-bhakta – zaangażowany w służbę oddania jako rodzic Pana;
(5) madhurya-bhakta – zaangażowany w służbę oddania jako kochanek Najwyższego Pana.

Czysty wielbiciel będący w jakimkolwiek z tych związków z Panem, zawsze zaangażowany jest w transcendentalną służbę miłości dla Najwyższego Pana i nie może o Nim zapomnieć. Wskutek tego Pan jest dla niego łatwo osiągalny. Czysty wielbiciel nie może zapomnieć o Najwyższym Panu nawet na chwilę, i podobnie, Najwyższy Pan nawet na moment nie może zapomnieć o Swoim czystym wielbicielu. Jest to największe błogosławieństwo procesu świadomości Krsny, intonowania maha-mantry –

Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare;
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

***

Poprzedni werset:
8.13 Jeśli umocni się w tej praktyce

Natępny werset:
8.15 Osiągnąwszy Mnie, wielkie dusze