Według ludzkich obliczeń, tysiąc epok wziętych razem składa się na jeden dzień Brahmy. Równie długo trwa jego noc.

Czas trwania materialnego wszechświata jest ograniczony. Manifestuje się on w cyklu kalp. Kalpa jest dniem Brahmy, a na jeden dzień Brahmy składa się tysiąc cykli czterech yug, czyli epok

Satya,
Treta,
Dvapara i
Kali.

Cykl Satya charakteryzuje się cnotliwością, mądrością i religijnością, nie ma tu praktycznie ignorancji i przestępstw, i yuga ta trwa 1 728 000 lat.

W Treta-yudze zaczyna się przestępczość i rozpusta, i yuga ta trwa 1 296 000 lat.

W Dvapara-yudze następuje jeszcze większy upadek moralności i religii, wzrasta przestępczość, i yuga ta trwa 864 000 lat.

I ostatecznie, Kali-yuga (yuga, której doświadczamy przez ostatnie pięć tysięcy lat) charakteryzuje się obfitością konfliktów, ignorancją, niereligijnością i przestępczością, kiedy prawdziwe cnoty praktycznie już nie istnieją, i yuga ta trwa 432 000 lat.

W Kali-yudze przestępczość wzrasta do tego stopnia, że pod koniec tej yugi Sam Najwyższy Pan pojawia się jako Kalki avatara, aby zniszczyć demony, ocalić Swoich wielbicieli i rozpocząć następną Satya-yugę. Proces ten powtarza się. Cztery takie yugi powtórzone tysiąc razy składają się na jeden dzień Brahmy, i ta sama liczba tworzy jedną noc. Brahma żyje sto takich „lat” i następnie umiera. Te „sto” lat równa się 311 trylionom 40 bilionom lat ziemskich. Według tych obliczeń, życie Brahmy zdaje się być niewiarygodnym i nieskończonym, lecz w porównaniu z, wiecznością jest ono tak krótkie jak błysk błyskawicy. W Oceanie Przyczyn jest niezliczona ilość Brahm – pojawiających się i znikających, jak bańki na Atlantyku. Będąc częścią tego materialnego wszechświata, Brahma i jego stworzenie podlegają ciągłym zmianom.

W materialnym wszechświecie nawet Brahma nie jest wolny od procesu narodzin, starości, chorób i śmierci. Jednakże, będąc – poprzez zarządzanie tym wszechświatem – bezpośrednio zaangażowanym w służbę Najwyższego Pana, od razu osiąga on wyzwolenie. Oświeceni sannyasini promowani są na planetę Brahmy, Brahmalokę, która jest najwyższą planetą w tym materialnym wszechświecie, i która trwa dłużej niż wszystkie inne planety „niebiańskie” z wyższej sfery systemu planetarnego. Lecz w odpowiednim czasie zarówno Brahma, jak i wszyscy mieszkańcy Brahmaloki podlegają śmierci, zgodnie z prawami natury materialnej.

***

Poprzedni werset:
8.16 Wszystkie planety w materialnym świecie

Natępny werset:
8.18 Kiedy zaczyna się dzień Brahmy