Jednak istnieje jeszcze inna niezamanifestowana natura – wieczna i transcendentalna w stosunku do tej zamanifestowanej i niezamanifestowanej materii. Jest ona najwyższą i nigdy nie ulega unicestwieniu. Kiedy wszystko w tym świecie ulega zagładzie, ta część pozostaje niezmienną.

Wyższa, duchowa energia Krsny jest transcendentalna i wieczna. Jest ona poza wszelkimi zmianami, którym podlega natura materialna, manifestująca się podczas dnia Brahmy, a podczas nocy Brahmy ulegająca unicestwieniu. Wyższa energia Krsny posiada jakości całkowicie przeciwne do natury materialnej. Wyższa i niższa natura objaśnione zostały w Rozdziale Siódmym.

***

Poprzedni werset:
8.19 I raz za razem, gdy przychodzi dzień Brahmy

Natępny werset:
8.21 To najwyższe miejsce pobytu