Najwyższa Osoba Boga, który przewyższa wszystko, osiągalny jest przez czyste oddanie. Mimo iż zawsze obecny w Swojej siedzibie, jest wszechprzenikający i wszystko usytuowane jest w Nim.

Wyraźnie oznajmiono tutaj, że najwyższym przeznaczeniem, z którego nie ma powrotu, jest siedziba Krsny, Najwyższej Osoby. Brahma-samhita opisuje to najwyższe królestwo jako ananda-cinmaya-rasa, miejsce, gdzie wszystko jest wypełnione duchową radością. Cokolwiek tam istnieje, pełne jest duchowego szczęścia – nie ma tam niczego, co materialne. Wszelka tamtejsza różnorodność jest ekspansją Samego Najwyższego Boga, gdyż cała ta manifestacja jest całkowicie energią duchową, jak wyjaśnione to zostało w Rozdziale Siódmym. Jeśli chodzi o ten świat materialny, to chociaż Pan przebywa zawsze w Swojej najwyższej siedzibie, jest On niemniej jednak wszechprzenikający poprzez Swoją energię materialną. Więc poprzez energie duchowe i materialne obecny jest wszędzie – zarówno w światach duchowych, jak i materialnych. Yasyantah-sthani oznacza, iż utrzymuje On wszystko, czy to w energii duchowej, czy materialnej. Pan jest wszechprzenikający przez te dwie energie.

Wyraźnie zostało powiedziane tutaj (przez użycie słowa bhaktya), że jedynie przez bhakti, czyli służbę oddania, można dostać się do najwyższej siedziby Krsny lub na niezliczone planety Vaikunthy. Żaden inny proces nie jest przydatny do osiągnięcia tej najwyższej siedziby. Tę najwyższą siedzibę i Najwyższą Osobę Boga opisują również Vedy (Gopala-tupani Upanisad 3.2). Eko vaśi sarva-gah krsnah. W siedzibie tej jest tylko jeden Najwyższa Osoba Boga, którego imię jest Krsna. Jest On najwyższym, miłosiernym Bóstwem, i chociaż jest jeden, rozwinął się w miliony pełnych ekspansji. Vedy porównują Pana do spokojnie stojącego drzewa, które rodzi wiele różnorodnych owoców, kwiatów oraz zmienia liście. Pełne ekspansje Pana, które przewodniczą planetom Vaikuntha, są czterorękie i znane są pod różnymi imionami: Purusottama, Trivikrama, Keśava, Madhava, Aniruddha, Hrsikeśa, Sankarsana, Pradyumna, Śridhara, Vasudeva, Damodara, Janardana, Narayana, Vamana, Padmanabha itd.

Brahma-samhita (5.37) stwierdza również, że chociaż Pan zawsze przebywa w najwyższym królestwie, na Goloce Vrndavanie, jest On wszechprzenikający, i dzięki temu wszystko przebiega sprawnie (goloka eva nivasaty akhilatma-bhutah). Jak oznajmiają Vedy (Śvetaśvatara Upanisad 6.8), parasya śaktir vividhaiva śruyate svabhaviki jnana-bala-kriya ca: mocą Swoich wszechprzenikających energii Najwyższy Pan systematycznie i w sposób bezbłędny sprawuje pieczę nad wszystkimi sprawami w całej kosmicznej manifestacji, mimo iż Sam jest z dala od niej.

***

Poprzedni werset:
8.21 To najwyższe miejsce pobytu

Natępny werset:
8.23 O najlepszy spośród Bharatów, teraz objaśnię