Według Ved, dwa są sposoby opuszczania tego świata jeden w świetle, a drugi w ciemności. Kiedy ktoś odchodzi w świetle, nie powraca nigdy, lecz kto w ciemności odchodzi, ten musi powrócić ponownie.

Ten sam opis odejścia i powrotu cytuje Acarya Baladeva Vidyabhusana z Chandogya Upanisad (5.10.3-5). W ten sposób od niepamiętnych czasów przychodzą i odchodzą osoby pracujące dla zysków i filozofowie spekulanci. Właściwie nie osiągają oni ostatecznego zbawienia, ponieważ nie podporządkowują się Krsnie.

***

Poprzedni werset:
8.25 Mistyk, który odchodzi z tego świata

Natępny werset:
8.27 Chociaż wielbiciele znają te dwie ścieżki