O Krsno, całkowicie przyjmuję za prawdę wszystko to, co usłyszałem od Ciebie. Ani półbogowie, ani demony, o Panie, nie znają Twojej osoby.

Arjuna zapewnia tutaj, że niewierzące, demoniczne z natury osoby nie mogą poznać Krsny. Nie znają Go nawet półbogowie, a cóż dopiero mówić o tzw. naukowcach tego współczesnego świata? Dzięki łasce Najwyższego Pana Arjuna zrozumiał, że Najwyższą Prawdą jest Krsna, i że jest On doskonały. Dlatego należy pójść w ślady Arjuny. Został on upełnomocniony dzięki temu, że przyjął przekaz Bhagavad-gity. Jak wiemy z Rozdziału Czwartego, system parampara (sukcesji uczniów) dla zrozumienia nauk Bhagavad-gity został przerwany i dlatego Krsna, poprzez Arjunę (którego uważał za Swojego bliskiego przyjaciela i wielkiego wielbiciela), odnowił sukcesję uczniów. Dlatego, jak zostało to przedstawione w naszym Wprowadzeniu do Gitopanisad, Bhagavad-gitę należy poznawać w systemie parampara. Kiedy system parampara został przerwany, Arjuna został wybrany tym, który miał go odnowić. Przyjęcie przez Arjunę wszystkiego, co Krsna powiedział, powinno być gorliwie naśladowane. Albowiem tylko wtedy będziemy mogli zrozumieć istotę Bhagavad-gity i tylko wtedy będziemy mogli zrozumieć, że Krsna jest Najwyższą Osobą Boga.

***

Poprzedni werset:
10.12-13 Arjuna rzekł: Ty jesteś Najwyższą Osobą

Natępny werset:
10.15 Zaprawdę, tylko Ty Sam znasz Siebie