O Janardano, opowiedz mi raz jeszcze, dokładnie, o mistycznej mocy Swoich bogactw. Mogę niestrudzenie słuchać o Tobie, gdyż im więcej słucham, tym bardziej jestem spragniony – ambrozji podobnych – słów Twoich.

Podobne zdania zostały wypowiedziane do Suty Gosvamiego przez rsich z Naimisaranya, którym przewodził Śaunaka. Oto te zdania:

vayam tu na vitrpyama uttama-śloka-vikrame
yac chrnvatam rasa-jnanam svadu svadu pade pade

„Nawet bezustannie słuchając o transcendentalnych rozrywkach Krsny, wysławianego przez wyborne modlitwy, nigdy nie można nasycić się nimi. Ci, którzy weszli w transcendentalny związek z Krsną, na każdym kroku rozkoszują się opisami rozrywek Pana.” (Śrimad-Bhagavatam 1.1.19) Dlatego Arjuna pragnie słuchać o Krsnie, szczególnie o tym, w jaki sposób jest On wszechprzenikającym Najwyższym Panem.

Każde opowiadanie czy zdanie dotyczące Krsny podobne jest nektarowi, amrtam. Nektaru tego można skosztować przez praktyczne doświadczenie. Współczesne opowiadania, wymysły i historyjki, różne są od opisów transcendentalnych rozrywek Pana. Różnica polega na tym, że słuchanie takich opowiadań prowadzi do zmęczenia i przesytu, ale nigdy nie można się zmęczyć słuchaniem o Krsnie. Jest tak dlatego, że historia całego wszechświata pełna jest odnośników do rozrywek inkarnacji Boga. Na przykład Purany są opowiadaniami z wieków przeszłych, które relacjonują rozrywki różnych inkarnacji Pana. W ten sposób tematy te pozostają zawsze świeże, mimo wielokrotnego czytania.

***

Poprzedni werset:
10.17 O Krsno, najwyższy mistyku

Natępny werset:
10.19 Najwyższa Osoba Boga rzekł: Tak, opowiem ci