Ja jestem Duszą Najwyższą przebywającą w sercach wszystkich stworzeń. Ja jestem, o Arjuno, początkiem, środkiem i końcem wszystkich istot.

W tym wersecie Arjuna został nazwany Gudakeśą, to znaczy „tym, który zwalczył ciemności snu”. Ci, którzy pozostają w uśpieniu w ciemnościach ignorancji, nie mogą zrozumieć, w jaki sposób Najwyższy Bóg przejawia się w świecie duchowym i materialnym. Więc takie zwrócenie się Krsny do Arjuny jest bardzo znaczące. Ponieważ Arjuna znajduje się ponad taką ciemnością, Osoba Boga zgadza się opisać mu Swoje różne bogactwa.

Krsna wpierw informuje Arjunę, że poprzez Swoją pierwotną ekspansję jest duszą całej manifestacji kosmicznej. Przed stworzeniem tego świata materialnego, Najwyższy Pan, poprzez Swoją kompletną ekspansję, przyjmuje inkarnację purusa i z Niego wszystko bierze początek. Zatem On jest atmą, duszą mahat-tattvy, elementów wszechświata. To nie totalna energia materialna jest przyczyną stworzenia, ale Maha-Visnu, który wchodzi w mahat-tattvę, całość energii materialnej. On jest duszą. Kiedy Maha-Visnu wchodzi w zamanifestowane wszechświaty, ponownie manifestuje się On jako Dusza Najwyższa w każdej istocie. Mamy doświadczenie, że określone ciało żywej istoty istnieje dzięki obecności w nim iskry duchowej. Bez obecności tej iskry duchowej ciało nie może się rozwijać. Podobnie, ta manifestacja materialna nie może się rozwijać, jeśli nie wkroczy w nią Dusza Najwyższa, Krsna. Jak, oznajmia Subala Upanisad, prakrty-adi-sarva-bhutantar-yami sarva-śesi ca narayanah: „Najwyższa Osoba Boga istnieje jako Dusza Najwyższa we wszystkich zamanifestowanych wszechświatach.”

Opis trzech purusa-avatarów podany jest w Śrimad-Bhagavatam. Są Oni opisani również w Satvata-tantra. Visnos tu trini rupani purusakhyany atho viduh: Najwyższa Osoba Boga przejawia trzy postaci w manifestacji materialnej:

Karanodakaśayi Visnu,
Garbhodakaśayi Visnu i
Ksirodakaśayi Visnu.

Maha-Visnu, czyli Karanodakaśayi Visnu, jest opisany w Brahma-samhicie (5.47). Yah karanarnava-jale bhajati sma yoga-nidram: Najwyższy Pan, Krsna, przyczyna wszystkich przyczyn, spoczywa w oceanie kosmicznym jako Maha-Visnu. A zatem Krsna jest początkiem tego wszechświata, utrzymuje tę manifestację i jest końcem całej tej energii.

***

Poprzedni werset:
10.19 Najwyższa Osoba Boga rzekł: Tak, opowiem ci

Natępny werset:
10.21 Spośród Adityów, Ja jestem Visnu