Wiedz, o Arjuno, że wśród kapłanów Ja jestem głównym, Brhaspatim. Pomiędzy wodzami Ja jestem Kartikeyą, a ze zbiorników wodnych – jestem oceanem.

Indra jest półbogiem przewodzącym na planetach niebiańskich i znany jest jako król niebios. Planeta, na której panuje, nazywa się Indraloką. Brhaspati jest kapłanem Indry, i ponieważ Indra jest głównym królem, Brhaspati jest głównym kapłanem. I tak jak Indra jest wodzem wszystkich królów, podobnie Skanda, czyli Kartikeya, syn Parvati i Pana Śivy, jest wodzem wszystkich przywódców wojskowych. Zaś, spośród wszystkich zbiorników wodnych największym jest ocean. Wszystkie te reprezentacje Krsny są jedynie śladem Jego wielkości.

***

Poprzedni werset:
10.23 Pomiędzy Rudrami jestem Panem Śivą

Natępny werset:
10.25 Spośród wielkich mędrców