Spośród wielkich mędrców, Ja jestem Bhrgu; spośród wibracji – transcendentalnym om. Z ofiar, jestem intonowaniem świętych imion (japa), a wśród rzeczy nieruchomych – Himalajami jestem.

Brahma, pierwsza żywa istota w tym wszechświecie, stworzył kilku synów w celu rozmnożenia różnego rodzaju gatunków. Spośród jego synów, Bhrgu jest najpotężniejszym mędrcem. Spośród wszystkich wibracji transcendentalnych, om (omkara) reprezentuje Krsnę, a spośród wszystkich ofiar, intonowanie

Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare;
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare

jest najczystszą reprezentacją Krsny. Czasami polecane są ofiary ze zwierząt, ale w ofierze Hare Krsna, Hare Krsna – nie ma mowy o przemocy. Jest to ofiara najprostsza i najbardziej czysta. Cokolwiek jest wzniosłego w tym świecie, to jest to reprezentacją Krsny. Dlatego Himalaje, najwyższe w świecie góry, również reprezentują Krsnę. W poprzednim wersecie wspomniana została góra Meru, ale Meru jest czasami ruchoma, podczas gdy Himalaje są zawsze nieruchome. A więc Himalaje są większe od Meru.

***

Poprzedni werset:
10.24 Wiedz, o Arjuno, że wśród kapłanów

Natępny werset:
10.26 Spośród wszystkich drzew