Wiedz, że pomiędzy końmi Ja jestem Uccaihśravą, który wyłonił się z oceanu, kiedy ten ubijany był dla otrzymania nektaru. Ja jestem Airavatą pomiędzy dostojnymi słoniami. A pomiędzy ludźmi Ja jestem monarchą.

Pewnego razu, półbogowie, będący wielbicielami Pana, i demony (asury) wzięli udział w ubijaniu oceanu, z którego powstał nektar i trucizna, i Pan Śiva wypił truciznę. Z nektaru zaś powstało wiele istot, pomiędzy którymi był koń zwany Uccaihśravą i słoń Airavata. Dlatego zwierzęta te mają szczególne znaczenie i są reprezentantami Krsny.

Reprezentantem Krsny pomiędzy istotami ludzkimi jest król, ponieważ Krsna utrzymuje wszechświat, a królowie, którzy wybierani są na podstawie pobożnych kwalifikacji, utrzymują swoje królestwa. Królowie tacy jak Maharaja Yudhisthira, Maharaja Pariksit i Pan Rama, wszyscy byli doskonałymi monarchami, zawsze myślącymi o dobrobycie swoich poddanych. W literaturze wedyjskiej król uważany jest za reprezentanta Boga. W tym wieku jednakże, monarchia uległa rozkładowi – wraz z zanikiem zasad religijnych – i w końcu została zniesiona. Należy jednak wiedzieć, iż w przeszłości, pod panowaniem prawych królów, ludzie byli bardziej szczęśliwi.

***

Poprzedni werset:
10.26 Spośród wszystkich drzew

Natępny werset:
10.28 Pomiędzy wszelkiego rodzaju bronią