Ja jestem początkiem, końcem i środkiem wszelkiego stworzenia, Arjuno. Spośród wszystkich nauk – jestem wiedzą duchową o jaźni, a między logikami – ostateczną prawdą.

Pomiędzy wszelkimi stworzonymi manifestacjami, pierwszą jest stworzenie sumy elementów materialnych. Jak wyjaśniono wcześniej kosmiczną manifestację tworzy i kieruje nią Maha-Visnu, Garbhodakaśayi Visnu i Ksirodakaśayi Visnu, a następnie jest ona kontrolowana przez Pana Śivę. Brahma jest stwórcą wtórnym. Wszyscy ci kontrolerzy stworzenia, utrzymywania i zniszczenia są różnymi inkarnacjami materialnych jakości Najwyższego Pana. Dlatego On jest początkiem, środkiem i końcem wszelkiego stworzenia.

Dla zaawansowanych studiów są różne księgi wiedzy, takie jak cztery Vedy, sześć dzieł uzupełniających je, Vedanta-sutra, księgi logiki, księgi religijne i Purany. Więc w sumie jest czternaście grup ksiąg wiedzy. Spośród tych ksiąg, Krsnę reprezentuje szczególnie Vedanta-sutra, która przedstawia adhyatma-vidyę, wiedzę duchową.

Logicy posługują się różnego rodzaju argumentami. Potwierdzenie własnego argumentu dowodem; który również popiera argumenty strony przeciwnej, jest zwane jalpa. Zwykłe usiłowanie pokonania przeciwnika zwie się vitanda. Ale rzeczywista konkluzja jest zwana vada. Ta ostateczna prawda jest reprezentacją Krsny.

***

Poprzedni werset:
10.31 Spośród wszystkiego, co oczyszcza

Natępny werset:
10.33 Wśród liter jestem literą A