Wśród hymnów Sama Vedy – Ja jestem Brhat-samą; a z poezji – Gayatri. Spośród miesięcy jestem Margaśirsa (listopadem i grudniem), a z pór roku – kwitnącą wiosną.

Jak to już Pan oznajmił wcześniej, pomiędzy wszystkimi Vedami jest On Sama Vedą. Sama Veda jest bogata w piękne pieśni grane i śpiewane przez różnych półbogów. Jedną z tych pieśni jest Brhat-sama, która ma wyśmienitą melodię i śpiewana jest o północy.

W sanskrycie są określone reguły, jeśli chodzi o układanie poezji. Rytm i ilość zgłosek nie są dowolne, tak jak we współczesnej poezji. Pomiędzy taką poezją najważniejszą jest mantra Gayatri, intonowana przez odpowiednio kwalifikowanych braminów. O mantrze Gayatri jest wzmianka w Śrimad-Bhagavatam. Ponieważ mantra ta ma służyć szczególnie realizacji Boga, reprezentuje ona Najwyższego Pana. Przeznaczona jest ona dla ludzi zaawansowanych duchowo. I kiedy ktoś osiąga sukces w intonowaniu jej, może on przeniknąć transcendentalną pozycję Pana. Aby intonować Gayatri, trzeba być usytuowanym w gunie dobroci, czyli posiadać wszystkie kwalifikacje właściwe dla tej siły natury materialnej. Mantra Gayatri ma bardzo duże znaczenie w cywilizacji wedyjskiej i uważana jest za dźwiękową inkarnację Brahmana. Zapoczątkował ją Brahma, i od niego mantra ta jest przekazywana poprzez sukcesję uczniów.

Za najlepsze miesiące w Indiach uważany jest listopad i grudzień, ponieważ w tym czasie zbiera się tam plony z pól i ludzie są wówczas bardzo szczęśliwi. Oczywiście powszechnie najbardziej ulubioną porą roku jest wiosna, kiedy nie jest ani zbyt zimno, ani zbyt gorąco, a zaczynają kwitnąć drzewa i kwiaty. Wiosną odbywa się również wiele uroczystości związanych z rozrywkami Krsny. Dlatego pora ta uważana jest za najbardziej radosną ze wszystkich i jest ona reprezentantką Najwyższego Pana, Krsny.

***

Poprzedni werset:
10.34 Ja jestem wszystko-pochłaniającą śmiercią

Natępny werset:
10.36 Ja jestem również hazardem oszustów