Spośród potomków Vrsni – Ja jestem Vasudevą, a spośród Pandavów – Arjuną. Ja jestem Vyasą pomiędzy mędrcami, a wśród wielkich myślicieli, Uśaną.

Krsna jest oryginalną Najwyższą Osobą Boga, a Baladeva jest bezpośrednią ekspansją Krsny. Zarówno Pan Krsna, jak i Baladeva pojawili się jako synowie Vasudevy, więc obaj mogą zostać nazwani Vasudevą. Z innego punktu widzenia: ponieważ Krsna nigdy nie opuszcza Vrndavany, wszystkie formy Krsny, które pojawiają się w innych miejscach, są Jego ekspansjami. Vasudeva jest bezpośrednią ekspansją Krsny, więc nie jest On różny od Krsny. Należy wiedzieć, że Vasudevą, o którym mówi ten werset Bhagavad-gity, jest Baladeva, czyli Balarama, ponieważ jest On oryginalnym źródłem wszystkich inkarnacji, więc jest jedynym źródłem Vasudevy. Bezpośrednie ekspansje Pana są zwane svamśa (ekspansje osobiste), a są również ekspansje zwane vibhinnamśa (ekspansje oddzielne).

Pomiędzy synami Pandu, Arjuna słynie jako Dhananjaya. W rzeczywistości jest on najlepszym z ludzi i dlatego reprezentuje Krsnę. Pomiędzy mędrcami muni, czyli ludźmi wykształconymi w wiedzy wedyjskiej, największym jest Vyasa, gdyż on wytłumaczył wiedzę wedyjską na wiele różnych sposobów, tak aby mogły ją zrozumieć szerokie rzesze ludzi w tym wieku Kali. Vyasa znany jest również jako inkarnacja Krsny, dlatego również reprezentuje on Krsnę. Kavi – to ci, którzy są w stanie rozważyć gruntownie każdy temat. Pomiędzy kavitami, Uśana, Śukracarya, był mistrzem duchowym demonów. Był on niezwykle inteligentny i był przewidującym i doskonałym politykiem. Zatem Śukracarya jest jeszcze jednym reprezentantem mocy Krsny.

***

Poprzedni werset:
10.36 Ja jestem również hazardem oszustów

Natępny werset:
10.38 Pomiędzy wszelkimi środkami