Co więcej, o Arjuno, Ja jestem nasieniem dającym początek wszelkiemu życiu. Nie ma żadnej istoty, poruszającej się czy nieruchomej, która mogłaby istnieć beze Mnie.

Wszystko ma swoją przyczynę i tą przyczyną albo nasieniem manifestacji jest Krsna. Nic nie może istnieć bez energii Krsny, dlatego jest On nazywany wszechmocnym. Bez Jego mocy nie mogą istnieć ani przedmioty ruchome, ani nieruchome. Każda więc egzystencja, której podstawą nie jest energia Krsny, nazywana jest mayą, to znaczy, „czymś czego nie ma”.

***

Poprzedni werset:
10.38 Pomiędzy wszelkimi środkami

Natępny werset:
10.40 O potężny pogromco nieprzyjaciół