O potężny pogromco nieprzyjaciół, nie ma końca Moim boskim manifestacjom. To, o czym ci mówiłem, jest jedynie śladem Moich nieograniczonych bogactw.

Jak oznajmia literatura wedyjska, mimo iż bogactwa i energie Najwyższego można poznawać na różne sposoby, to bogactwom tym i mocom nie ma końca. Dlatego nie wszystkie z nich można wytłumaczyć. Tych parę przykładów Krsna podał Arjunie dla zaspokojenia jego ciekawości.

***

Poprzedni werset:
10.39 Co więcej, o Arjuno, Ja jestem nasieniem

Natępny werset:
10.41 Wiedz, że wszystkie te manifestacje