Wiedz, że wszystkie te manifestacje, pełne przepychu, piękna i chwały – wypływają zaledwie z iskry Mojego splendoru.

Należy wiedzieć, że cokolwiek jest pięknego i chwalebnego w świecie duchowym i materialnym jest to tylko cząstkową manifestacją bogactw Krsny. Wszystko, co jest niezwykle okazałe, reprezentuje bogactwo Krsny.

***

Poprzedni werset:
10.40 O potężny pogromco nieprzyjaciół

Natępny werset:
10.42 Ale jakiż jest pożytek