Chociaż jeden jesteś, przenikasz całe niebo, wszystkie planety i przestrzeń pomiędzy nimi. O potężny, widok tej zadziwiającej, przerażającej formy zaniepokoił wszystkie systemy planetarne.

Znaczącymi słowami w tym wersecie są dyav a-prthivyoh („przestrzeń pomiędzy ziemią i niebem.”) i loka-trayam („trzy światy”), gdyż wskazują na to, że nie tylko Arjuna, ale również inni, na innych systemach planetarnych, zobaczyli kosmiczną formę Pana. Wizja ta nie była snem Arjuny. Zobaczyli ją wszyscy na polu bitewnym, których Pan obdarzył boskim wzrokiem.

***

Poprzedni werset:
11.19 Jesteś bez początku

Natępny werset:
11.21 Całe zastępy półbogów